Nieuws

De strijd van Club Raum: waarom Amsterdams nieuwste queerclub nog steeds niet open is

Club Raum, een queerclub nabij Sloterdijk, wilde weken geleden al openen, maar de deuren zijn nog altijd dicht. De initiatiefnemers lopen vast in regels, voelen zich aan hun lot overgelaten en zelfs gediscrimineerd. En dat terwijl de gemeente graag wil dat de club er komt.

 e zijn gesloopt. De initiatiefnemers van Club Raum kunnen niet meer. Het is niet ­zomaar een nachtclubje, zeggen ze, het is hun levenswerk. Diego Meijers (34) en Sven Bijma (37) zijn met hart en ziel gegaan voor de komst van Club Raum – ook financieel zijn ze all in.

Raum – gevestigd in een voormalige boekbinderij aan de Humberweg in Sloterdijk – zou in het eerste weekend van oktober openen, maar is nog altijd gesloten. Het geluidssysteem is geïnstalleerd, het lichtplan klaar voor gebruik, het pand is gekeurd door de brandweer en ook de twee eigenaren, die eerder naam maakten met het populaire queerfeest Spielraum, staan te popelen om hun community in de nieuwe thuisbasis te verwelkomen. Alleen de benodigde vergunningen zijn nog niet binnen.

De initiatiefnemers van de eerste Amsterdamse undergroundqueerclub door én voor de lhbtq-gemeenschap lopen vast in regelgeving en voelen zich op een bepaald punt zelfs gediscrimineerd. De gemeente worstelt met de complexiteit van de locatie en neemt geen risico’s op het gebied van veiligheid.
Op het nippertje bezwaar

De strijd om de vergunningen loopt sinds begin dit jaar. Daan van Schaik (33) van Temporary Palaces, de organisatie die Club Raum aan het pand heeft gekoppeld en ze bijstaat in het vergunningentraject, is dan al maanden bezig met de voorbereidingen. Gaandeweg wordt hij zich steeds bewuster dat de locatie op het industrieterrein complex is voor een nachtclub.

Hij doet een aanvraag voor een omgevingsvergunning, nodig om het bestemmingsplan van het pand op het industrieterrein te wijzigen naar horeca. De gemeente vergeet de aanvraag op tijd in behandeling te nemen, dus wordt halverwege februari de vergunning van rechtswege verleend.

Maar dan maakt het Amsterdamse havenbedrijf eind maart, bijna zes weken later, op het nippertje bezwaar.

Het pand waar Club Raum zich wil vestigen, ligt bijna tegen het Westelijk Havengebied aan en voor het gehele gebied is een bepaalde ‘geluidsruimte’ beschikbaar. De vestiging van een nachtclub betekent dat er minder geluidsruimte overblijft voor bijvoorbeeld industrie. Daarover bestaan zorgen bij de provincie Noord-Holland en het Amsterdamse havenbedrijf. En ook zij moeten, vanwege de locatie, akkoord gaan met het initiatief.
Vol gas verbouwen

Het is juni als het Amsterdamse college van burgemeester en wethouders besluit de ‘mogelijkheden voor nachtcultuur’ in de voormalige boekbinderij te willen onderzoeken. Voor Bijma en Meijers voelt dat als bevestiging van de steun voor hun club.

Ze zetten vol gas in op de verbouwing, want er moet nogal wat gebeuren om het industriële pand om te bouwen tot club – en ze willen zo snel mogelijk open.

Op 10 augustus dienen ze een aanvraag in voor een exploitatievergunning bij stadsdeel Nieuw-West. De behandeling van zo’n aanvraag kan acht weken duren, en ook nog eens met acht weken worden verlengd.

Club Raum wil het eerste weekend van oktober open, precies na die acht weken. Met de steun van de wethouders in het achterhoofd boeken ze de artiesten voor het driedaagse openingsweekend, niet veel later kondigen ze op Instagram de opening en de eerste evenementen aan.
Brandbrief aan wethouder Meliani

De weken verstrijken en na een tijdje beginnen Bijma, Meijers en Van Schaik zich zorgen te maken: de geplande opening komt steeds dichterbij, maar de vergunning is nog altijd niet binnen. Ze sturen, niet voor het eerst, een brandbrief naar cultuurwethouder Touria Meliani.

Op de afdeling vergunningen van stadsdeel Nieuw-West zijn capaciteitsproblemen en heerst vanwege de festivals in de zomer topdrukte, dus hun aanvraag blijkt niet direct in behandeling te zijn genomen.

Met het havenbedrijf en de provincie is dan nog altijd geen akkoord bereikt: het geluidsplan van Club Raum blijft voor hen zorgelijk.

Het gemeentebestuur, met wethouder Meliani voorop, wil graag dat Club Raum er komt. Vanwege de wens voor meer nachtcultuur, maar vooral omdat Raum een thuisbasis zal bieden aan de lhbtq-gemeenschap. Wethouder Reinier van Dantzig gaat, vanuit zijn portefeuille Ruimtelijke Ordening, half september met de belanghebbende partijen in gesprek. Wat is er voor het havenbedrijf en de provincie nodig om ze achter het plan te krijgen? 

 De ingang van Club Raum.Beeld Jakob van VlietDe ingang van Club Raum.Beeld Jakob van Vliet

Dan wordt duidelijk dat de benodigde vergunningen niet op tijd zullen komen voor het openingsweekend. De feesten op vrijdag, zaterdag en zondag – die binnen enkele minuten stijf uitverkocht waren – moeten worden afgelast. Bijma en Meijers zijn er kapot van.

Ze hebben het gevoel dat het stadsdeel niet meewerkt. Dat gevoel ontstond al na een van de eerste officiële reacties vanuit het stadsdeel op hun plan voor een club op deze locatie: nachtleven is geen cultuur, kregen ze te horen.
Fietsparkeerplekken

Neem het verkeersplan. De gemeente vraagt telkens weer om een onderzoek, waarmee Club Raum moet bewijzen dat ze de verkeersstromen in goede banen leiden. Terwijl Raum al heeft aangetoond dat hun publiek bijna zonder uitzondering met de fiets of het openbaar vervoer komt.

Voor de te parkeren fietsen wil Raum een aantal parkeerplekken voor auto’s tijdelijk laten opheffen. Het stadsdeel wijst dat plan af: parkeerplekken worden niet zomaar opgeheven en de ondernemers moeten dit op het eigen terrein regelen. Raum begrijpt er niets van: bij vrijwel geen enkele club in Amsterdam zijn de fietsparkeerplekken op eigen terrein geregeld. Toch geeft de gemeente niet thuis: het opheffen van parkeerplekken is niet mogelijk.

Waarom denkt niemand bij stadsdeel Nieuw-West met ons mee, vragen Van Schaik, Bijma en Meijers zich af. Waarom botsen ze steeds op een muur van onwelwillendheid? Er lijkt een kloof tussen de plannen van het college, dat de nachtcultuur wil beschermen en stimuleren, en de uitvoerende ambtenaren.
Ook geen ADE

Halverwege oktober nadert het Amsterdam Dance Event (ADE). Tijdens de grootste danceconferentie ter wereld ademt de hele stad elektronische muziek, maar Club Raum stevent af op een nachtmerriescenario: de vergunningen zijn nog altijd niet binnen en daarmee staan de vijf geplande evenementen in de club op de tocht.

Om toch open te kunnen oppert de gemeente een losse evenementenvergunning voor ADE. Die wordt met prioriteit beoordeeld. Het drietal verzamelt de benodigde documenten en stelt een plan op dat ze nog dezelfde dag inleveren.

Er is over de aanvraag meermaals contact: de gemeente wil vanwege veiligheidsredenen dat Club Raum het aantal beveiligers verdubbelt, van drie naar zes. Ook stellen ze vragen over de verplichte EHBO-afdeling.

De locoburgemeester besluit, een dag voordat ADE begint, de losse evenementenvergunning niet af te geven. Volgens de informatie die het stadsdeel en adviseurs – zoals de politie en brandweer – hebben aangeleverd, kan de veiligheid niet worden gegarandeerd. Zo is het onduidelijk of Raum ook buiten de club beveiligers neerzet en waar de EHBO een plekje krijgt.

De ondernemers begrijpen er niets van. Waarom heeft de gemeente hun niet gevraagd naar de plaatsing van beveiligers en EHBO als er meermaals contact is geweest? Ze zijn daarnaast zelfs akkoord gegaan met de verdubbeling van het aantal beveiligers – 6 voor 650 bezoekers. Dat is vergeleken bij andere clubs enorm veel.
Discriminatie

Er speelt meer. Volgens een politieadvies is onder meer ‘het karakter van de straat en de wijk’ een risico. De buren van Club Raum zijn een dwarsdoorsnede van Amsterdam: iets verderop zit een coffeeshop, direct naast Raum evenementenlocatie H7 Warehouse en aan de andere kant van de straat huist een zalencentrum waar trouwpartijen, besnijdenisvieringen en hennafeesten worden georganiseerd.

‘De mogelijke kruising van verschillende bezoekersstromen en doelgroepen is een potentieel risico,’ schrijft de gemeente op basis van het politieadvies.

De initiatiefnemers van Club Raum weten niet wat ze lezen. Ze ervaren de gang van zaken als discriminatie – niet alleen naar hun publiek, maar ook naar de buurt. Er wordt in hun ogen geïmpliceerd dat de bezoekers van de andere gelegenheden en bewoners van Nieuw-West – de woonwijk dichtbij – queerfobisch zijn.

Op de achtergrond speelt dat de bedrijfsleider van het zalencentrum verderop zijn zorgen over de verschillende soorten publiek heeft geuit bij de politie en de gemeente. Hij vindt het zelf prima dat de queerclub er komt en heeft goed contact met de initiatiefnemers, maar hij weet niet hoe zijn publiek op het publiek van de club zal reageren. Hij denkt dat het mogelijk kan botsen.
Nooit eerder incidenten

Als de ondernemers om verduidelijking vragen, krijgen ze die niet. Over de context van het advies kan de politie vanwege wet- en regelgeving verder niet uitweiden. De gemeente zegt dat de doelgroep van Club Raum voor hen in ieder geval geen rol heeft gespeeld. Als dit bij de politie wel het geval is, dan is dat voor het stadsbestuur onaanvaardbaar.

Raum zet vraagtekens bij de bezwaren over de verschillende stromen publiek. Er zijn in deze buurt nog nooit incidenten geweest bij soortgelijke evenementen met een queerpubliek, zoals bij nachtclub Lofi, 450 meter verderop. Bijma en Meijers hebben daar in het verleden met Spielraum zelf feesten georganiseerd. Op de zondag van ADE wordt daar een evenement met queerpubliek gehouden. Er zijn geen incidenten.

Bovendien, zeggen Bijma en Meijers, loopt hun publiek altijd en overal in de stad gevaar.

Juist daarom is deze plek zo belangrijk voor ze: een van de weinige dingen die Amsterdam tegen de haat en het geweld tegen queers zou kunnen doen, is ze deze plek geven en hen beschermen.

De stand van zaken

Half september, vijf maanden na het bezwaar, blijkt dat het havenbedrijf en de provincie een alternatief geluidsplan met beperkende maatregelen verlangen, zoals geadviseerd door de Omgevingsdienst. De provincie werkt momenteel aan ‘een zienswijze’ op dat plan. De zorgen van het havenbedrijf zijn ‘nog niet volledig’ weggenomen, maar er is ‘vertrouwen in een gezamenlijke oplossing’.

Er lijkt in het verdere proces beweging te zitten, merken de initiatiefnemers van Club Raum. Topambtenaren, ook van stadsdeel Nieuw-West, werken inmiddels aan dossier-Club Raum. Samen kijken ze naar een oplossing voor het fietsparkeerplan. Om zorgen over de veiligheid van het publiek weg te nemen, zijn met de politie afspraken gemaakt over extra maatregelen.

 PAROOL

 

Comments powered by CComment

Articles - FJ Related Plus

Mastodon